El rol de la dona en l'agricultura

En el Dia Internacional de la Dona, és important ressaltar el paper essencial que les dones exerceixen en el sector agrícola a Espanya. Dins d'aquest context, la Cooperativa Cocalni s'enorgulleix de commemorar la contribució significativa de les dones a l'agricultura en general, al desenvolupament i la investigació (I+D) en el sector primari.

La dona guanya terreny en l'I+D en l'agricultura

Segons dades reveladores, les dones representen el 23,9% dels ocupats en agricultura i pesca a Espanya. En les últimes dues dècades, hem sigut testimonis d'una notable diversificació d'activitats, amb un augment significatiu en rols d'I+D i un creixement en llocs directius.

Malgrat la pèrdua d'ocupació en el sector primari en general, l'ocupació en I+D ha florit, i les dones han sigut protagonistes en aquest creixement. Representen el 35,1% del personal dedicat a la I+D en agricultura i pesca, superant la seua proporció en l'economia total (30,6%). Aquest augment es tradueix en un canvi significatiu en la dinàmica laboral, evidenciant el sòlid compromís de les dones amb la investigació i el desenvolupament en l'àmbit agrícola.

Més lideratge per a la dona en l'agricultura

No sols en rols tècnics, sinó també en lideratge, les dones estan marcant la diferència. Entre 2016 i 2020, el lideratge femení en explotacions agràries va experimentar un augment del 22,6% al 28,6%. Destaca la Comunitat Valenciana, amb un notable augment del 16,5% al 25,8%. Galícia i Astúries lideren amb un impressionant 48% i 44,5%, respectivament. És evident que les dones estan exercint un paper cada vegada més crucial en la direcció d'explotacions agrícoles.

Molt de treball per fer

En *Cocalni, reconeixem i celebrem l'impacte positiu de les dones en l'agricultura i ens comprometem a continuar donant suport a l'equitat de gènere en tots els nivells del sector primari. En aquest Dia de la Dona, retem homenatge a totes les dones que contribueixen al desenvolupament sostenible i la innovació en l'agricultura, creant un futur més brillant i equitatiu per a tots.

la mujer en la agricultura
ca_ES