Producto Cooperativo 2024

Producto Cooperativo: Una nova manera d'identificar la qualitat

La iniciativa «Producto Cooperativo», impulsada per Cooperatives Agroalimentàries, cerca facilitar als consumidors la identificació de productes cooperatius en mercats i grans superfícies. Aquesta campanya destaca per diversos objectius clau:

  1. Reconeixement i Valoració de les Cooperatives: Els productes cooperatius amb permís d'ús de la marca inclouran en els seus envasos un distintiu gràfic, un segell verd que indica «Sabor autèntic de Camp». Aquest segell posa en valor l'esforç i la qualitat dels productes provinents de cooperatives.
  2. Combat a la Competència Deslleial: La proposta també té com a meta combatre la competència deslleial mitjançant la implementació de les clàusules espill, que es consideren en la nova Política Agrària Comuna (PAC). Això respon a la creixent demanda dels consumidors per conéixer l'origen dels productes i garanteix la traçabilitat a través del segell.

La campanya de difusió està dissenyada per a donar a conéixer aquesta nova marca i s'espera que els productes amb el segell «Sabor autèntic de Camp» comencen a comercialitzar-se abans que finalitze l'any.

ca_ES